Umów się na spotkanie w Izbie Gospodarczej „Śląsk”:
  •  
  •  
  •  

Protokół z wyboru Wykonawcy/Wykonawców na stanowisko członka Komisji Oceny Wniosków w ramach wniosku o dofinansowanie projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” w ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020.

 

  1. W dniu 19.06.2018 Zamawiający upublicznił zapytanie nr 06/7.3/2018/DFS dotyczące wyboru Wykonawcy/Wykonawców na stanowisko członka Komisji Oceny Wniosków odpowiedzialnego za ocenę wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami, wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami oraz wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami w ramach wniosku o dofinansowanie projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” w ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020 na stronie Zamawiającego www.igsilesia.pl.

Termin składania ofert: 20-26.06.2018 r.

  1. W dniu 27.06.2018 r. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert do zapytania dot. Wyboru Wykonawcy/Wykonawców na stanowisko członka Komisji Oceny Wniosków odpowiedzialnego za ocenę wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami, wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami oraz wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami w ramach wniosku o dofinansowanie projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” w ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020.

Złożone zostały cztery oferty:

a. Radosław Rybak
b. Maria Wilczyńska
c. PROGRANT Monika Ataniel
d. Michał Mika

W dniu 27.06.2018 r. Pan Michał Mika w drodze korespondencji mailowej wycofał ofertę.

 

3. Wszystkie oferty spełniły warunek, o którym mowa w rozdziale 6.5.2. pkt. 3 wytycznych.
4. Wszystkie oferty spełniły warunek udziału w postępowaniu.
5. Oferty oceniono wg następujących kryteriów

1. Cena Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: liczba punktów = (Cmin/Cof) x 50 punktów, gdzie Cmin – najniższa cena spośród ofert, a Cof – cena podana w ofercie.

2. Doświadczenie Punkty za kryterium „doświadczenie” zostaną obliczone na podstawie:

a) liczby ocenionych biznesplanów/ formularzy rekrutacyjnych/ wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego i/lub przedłużonego wsparcia pomostowego w okresie 5 ostatnich lat przy czym liczone będą punkty za dodatkowe biznesplany/ formularze rekrutacyjne/ wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego i/lub przedłużonego wsparcia pomostowego powyżej wymaganego minimum (tj. 55 szt.). Zamawiający przyzna 25 punktów za min. 65 szt. ocenionych biznesplanów/ formularzy rekrutacyjnych/ wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego i/lub przedłużonego wsparcia pomostowego przy czym maksymalna liczba punktów wynosi 50 (czyli min. 75 szt. ocenionych biznesplanów/ formularzy rekrutacyjnych/ wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego i/lub przedłużonego wsparcia pomostowego):

25 pkt – za 65 szt. ocenionych biznesplanów/ formularzy rekrutacyjnych/ wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego i/lub przedłużonego wsparcia pomostowego;

50 pkt – za 75 szt. ocenionych biznesplanów/ formularzy rekrutacyjnych/ wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego i/lub przedłużonego wsparcia pomostowego;

  1. Zamawiający w wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, wybrał dwie, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach:

 

Imię i nazwisko /Nazwa

Liczba punktów za cenę

Liczba punktów za doświadczenie

Łączna liczba punktów

Radosław Rybak

50

50

100

Maria Wilczyńska

50

50

100

 PROGRANT Monika Ataniel

27,78

50

77,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

© 2024 Izba Gospodarcza „Śląsk”, produkcja Digital Monsters
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.